Human Impact Uddannelsesdag

Bæredygtighed, innovation og socialt ansvar

Tid: 08:30 – 16:00, 23. september, 2019
Sted: Viborgs Rådhus – Multisalen, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Mandag d. 23. september inviterer VAF Viborgs unge til international uddannelsesdag og Human Impact-Hackathon – fra klimaviden til klimahandling og med målet om at redde vores planet fra os selv!

Opgaven er at skabe de bedste klimafortællinger – budskaber som skaber opmærksomhed og gerne skal føre til nye handlinger og mere bæredygtig adfærd hos den enkelte, og den yngre generation bærer den ild der kan få det til at ske!

Human Impact (HI) er et flerårigt initiativ under Viborg Animation Festival som søger at oplyse, formidle, inspirere og motivere samfundets borgere og professionelle til bedre klimaforståelse og handling.

Mennesket synes i det 21. århundrede dels at have glemt, at det er en del af Jordens komplekse økosystem og dels, at det er dybt afhængigt heraf. Det er nu, vi må skride til handling og ændre opfattelse og adfærd – ikke ud af fortvivlelse over klimaets og samfundets tilstand, men ud fra et håb om og troen på, at vores egne handlinger, som individer og i fælleskab, har betydning og er direkte afgørende for en bæredygtig fremtid. På Human Impact Educational Day vil vi imødegå udvalgte lokale miljømæssige udfordringer med global relevans. Vi vil fokusere på muligheder, forestillinger og løsninger, frem for fakta, fake news og frygt. Med forskellige perspektiver på samtidens klima- og miljødagsordener udvikler vi fortællinger, som tiltrækker opmærksomhed, og som vi tror på, vil få politikere og borgere til at skride til handling. Målet er, at vi skal forbedre vores individuelle menneskelige aftryk, ved, hver især, at begrænse os selv, vælge fra frem for til og ændre vores adfærd.

Formålet med HI 2019 er bæredygtighed, innovation og socialt ansvar, hvilket udfoldes gennem et fokus på dansk landbrug og håndtering af affald og spildevand. Målgruppen er danske unge, som det sidste år i medierne har vist, at de besidder viljen til og ønsket om handling. VAF har derfor inviteret 120 lokale studerende på Viborg ungdomsuddannelser til en uddannelsesdag, hvor de i tværfaglige grupper skal arbejde indgående med udvalgte cases, herunder bæredygtigt landbrug, affaldshåndtering og spildevand. Et ekspertpanel af internationale og danske klimapolitikere, klimaforskere, innovationsvirksomheder og succesfulde visuelle formidlere skal således klæde de studerende på til et intensivt Impact-Hackathon, hvor de skal designe, skrive og illustrere budskaber og fortællinger, som fanger samfundets opmærksomhed, råber individet op, og skaber fælles håb og handlinger. For at sikre at de studerende når i mål, faciliteres Impact-Hackathonet af ildsjæle fra civilorganisationen INGA – International Network of Green Agents. De bedste fortællinger, kampagner og projekter belønnes og vil senere blive udstillet.

Yderligere information

For uddybende spørgsmål om Human Impact Uddannelsesdagen, kontakt:
Jakob Borrits Sabra // jbsa@via.dk //+45 87 55 49 91

TilmeldingDownload programmet

Filmvisninger: Human Impact

Human Impact I - "Foot Print"

Human Impact II - "Behavior"

Talere ved Human Impact Uddannelsesdagen

Claus Holst Iversen

Gilles Bœuf

INGA - International Network of Green Agents

Jacob Mogensen

Morten Thorning

Pia Vejling & May Ling Choong Knudsen

Theresa Scavenius

Thorbjørn Petersen