Creative Media Industry Forum

Netværk og vidensdeling der udforsker og styrker samarbejde inden for animation mellem Sydkorea og Danmark.

Tid: 10:00 – 17:30, 27. september, 2019
Sted: Parolesalen, Arsenalet, Kasernevej 9, 8800 Viborg

VAF Professions indeholder en række konferencer, seminarer, symposier og møder for professionelle. Disse events tager udgangspunkt i brugen af animation som fagligt værktøj inden for forskellige brancher og har som mål at medvirke til at skabe øget opmærksomhed på animationens potentialer som mere end underholdning, både hos den brede befolkning og hos aftagerne til den digitale visuelle industri og dermed medvirke til vækst for de kreative digitale visuelle industrier.

Creative Media Industry Forum (C-MIF)

C-MIF er et årligt branchemøde i forbindelse med Viborg Animation Festival, hvor fokus i 2019 ligger på netværksopbygning og erfaringsudveksling mellem producere, producenter og virksomheder fra animationsbranchen i Danmark, Sydkorea (årets gæsteland) og en række særligt udvalgte internationale deltagere fra foregående års C-MIF samt deltagere udvalgt gennem VAFs og TAWs netværk. I samarbejde med KOCCA (Korea Creative Content Agency) inviteres i 2019 fem udvalgte producere fra Korea, 5-10 producere fra Danmark samt 5-10 internationale producere til et netværksmøde med henblik på at styrke mulighederne for co-produktion af animerede tv-serier og film.

Formålet med C-MIF 2019 er således at afdække og synliggøre muligheder for co-produktioner mellem Danmark og Sydkorea for derigennem at styrke mulighederne for co-produktioner mellem sydkoreanske, og danske og internationale animationsproducenter. Ligeledes skal C-MIF give deltagerne ny inspiration og indsigt i branche/markedsrelationer samt, med udgangspunkt i et forretnings- og co-produktionsperspektiv, sikre branding af Danmark, som hotspot for animation.

Gennem præsentationer og oplæg kigger konferencen nærmere på den kreative mediebranche fra et forretnings- og co-produktionsperspektiv. Fokusområder er bl.a. være markedsrelationer, finansiering/co-produktion, dybdegående netværksarrangementer og ’speed dating’-events samt en omfattende pitch session, hvor sigtet er at præsentere de deltagende indholdsproducenter for nye IP’er med stærkt udviklings- og co-produktionspotentiale.

Fredag d. 27. september afvikles konferencen C-MIF med keynotes og præsentationer fra relevante brancherepræsentanter, faciliterede networking sessions og en pitch session med præsentationer fra bl.a. ANIDOX, NiNoKo og en række særligt inviterede konceptudviklere, animatorer og andre fra den digitale visuelle industri.

C-MIF arrangeres i tæt samarbejde med virksomhedsklyngen Arsenalet, KOCCA (Korea Creative Content Agency) og Innovation Centre Denmark.

Lukket arrangement