Animated Health

Animated Health sætter fokus på, hvordan animation, spil, apps og ny teknologi kan være med til at løse sundhedsmæssige udfordringer og problemstillinger. Temaet for årets konference er demens.

Tid: Onsdag den 27. september kl. 9.30-16.00
Sted: VIA University College, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg

Animated Health er en sundhedskonference som sætter fokus på, hvordan animation, spil, apps og ny teknologi med fordel kan bruges til at imødekomme, afhjælpe eller løse sundhedsmæssige udfordringer og problemstillinger i samfundet. Temaet for dette års konference er demens. Præcis hvor mange borgere der lever med en demenssygdom i Danmark vides ikke, men Nationalt Videnscenter for Demens anslår tallet til at være omkring 80.000 og prognoserne for fremtiden viser en stigning i antal.

Formålet med konferencen er, at præsentere løsninger, generere inspiration og idéer, dele viden og understøtte networking og skabelse af nye relationer. Nogle udfordringer løses bedst, når vi samarbejder på tværs af kommuner, regioner, fagområder og kompetencer og her vil Animated Health gerne placere sig som et mødested, hvor viden og inspiration spredes og nye samarbejder opstår.

Mere information og kontakt: http://www.animated-health.com/